thentlidlomsvi
ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่ทำการ อบต.หนองเพรางาย

ที่อยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์  :...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเพรางาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ประจำโรงเรียนวัดเพรางาย

mayornpn

กิจกรรม

 • ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

  ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563

  วันอังคาร, 01 กันยายน 2563 09:36
 • ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563 13:56
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

  วันอังคาร, 17 มีนาคม 2563 14:11
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

  วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563 15:21
 • ประชาสัมพันธ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

  ประชาสัมพันธ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

  วันพฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2563 14:55

เข้าสู่ระบบ